Depo sayım sistemi
Depo Sayımı

Depo Yönetim Sistemi Ve Depo Sayım

  Depo sayım işlemi depo yönetim sistemi için son derece önemli bir konudur. Depo sayım işlemi depo otomasyon sisteminin hatasız işleyebilmesi için gereklidir. Belli periyotlarla yapılan depo sayım işlemi genel depo sayımı ya da kontrol sayımı olarak yapılır.

  Günümüze deposu olan bütün firmalar depo sayımı yapmaktadır. Depo otomasyon sisteminde depo sayımı el terminalleri ile yapılır. Barkod etiketi yapıştırılan ürünler el terminali aracılığı ile okutularak sisteme girilir. Sayım deponun tamamı sayılarak yapılabileceği gibi kısmı (ambarın belli bölümleri ) olarak da yapılabilir.

  Sayım işlemi hafife alınmaması gereken bir konu olmasına rağmen firmalar tarafından gerekli önem verilmemektedir. Sayım işlemi için gerekli detaylar personele anlatılmalı ve eğitimleri verilmelidir. Depo sayımı yapılacağı zaman depo giriş çıkışları yapılmamalıdır. Depo sayım öncesi fiziki olarak düzen sağlanmalı, rafta olmayan ürünler rafa yerleştirilmelidir.

  Önceden planlanmış sayım günü el terminalleri ile yapılan sayım, depo otomasyon sistemine işlenir. Sayım sonucunda stok farkları sistem üzerinde görülür. Stok eşitleme işlemi ile fiziki olarak el terminali ile sisteme girdiğimiz ürünler yeni stoğumuzu oluşturur.

  Depo otomasyon sistemi ERP (ticari sistem) ile entegre ise sayım sonuçları ERP sistemine gönderilebilir. ERP sistemi ile WMS sistemi stokları eşitlenir.

  Trbarkod depo yazılımı raporları ile stok bilgilerimiz ayrıntılı olarak incelenebilir.

  Trbarkod depo sayım işleminin bazı yararları şunlardır

1- Depo sayım işlemi çok hızlı bir şekilde ve hatasız olarak gerçekleştirilir.

2- El terminali ile gerçekleştirilen sayım ile çok daha az işçilik gerektirir, ciddi zaman tasarrufu sağlar.

3- Depo sayım sonuçları hızlı bir şekilde karşılaştırılır. Farklar net olarak ortaya çıkar. Hangi ürünlerin depo süreçlerinde hata yapılmış ortaya çıkarılır.

4-Depo sayım sonuçları ERP sistemine anlık olarak aktarılarak ticari sistemdeki stoklar düzeltilir.

Çapraz sayım; Trbarkod depo yazılımı ile yapılan sayımların hatasız olması için çapraz sayımı yapılabilir. Sayımı yapacak personel ambarın farklı konumlarından sayıma başlar ve bitirir. İki grup yaptığı sayım sonuçları karşılaştırılarak farklı çıkan sonuçlar tekrar kontrol edilerek sayımın hatasız olması sağlanır.

Kısmi sayım; Trbarkod depo yazılımı ile deponun belli bir kısmı ya da belli ürün grupları hızlı bir şekilde sayılabilir. Kısmi sayım çok daha sık aralıklarla ve çok kısa zamanda yapılabilen depo sayımıdır. Kısmi sayım ile envanterimizin doğruluğu sağlanır. Kısmi sayım ile depo süreçleri (mal alım – sevkıyat v.b) işlemler devam edebilir.

Sayım işlemleri el terminalleri sayesinde daha az adam saat ve daha hızlı daha doğru sonuçlar anlamına gelir. Yanlış envanter firmalar için zararlı sonuçlar oluşturabilir. Trbarkod depo yazılımının oldukça basit bir kullanıcı arayüzü vardır.