DEPO STOK SAYIMI NEDİR?

Depo yönetimi sisteminin önemli unsuru olan depo stok sayımı en kısa ifade ile işletmedeki stokların ne kadar olduğunu bilmek için yapılan eylemdir. Basit gibi gözükse de binlerce ürünün ve binlerce kalem mamulün olduğu bir depoda, stokta ne kadar ürün olduğunu bilmek için bazı çalışmalar yapılması gerekir. Stok sayım işlemi için profesyonel yazılımlardan yararlanılmalıdır. Zaten depo otomasyon sisteminin parçası olan sayım işlemi depo yazılımı ile beraber gelmektedir.

Depo otomasyonu yazılımı ve Stok yazılımı programının kazandırdıklarına göz atacak olursak

Stok demek para demektir. Stoklarınızı bilirseniz ne kadar paranız olduğunu bilirsiniz.

Depo yöneticilerinin ve personelin en büyük sorunu olan uzun süreli sayım işlemlerinin üstesinden gelmek ve hızlı stok sayımı yapmak için stok sayım programı kullanılmalıdır.

Stok sayımı ile depo izlenebilir hale gelir. nasıl mı? Stok sayımı ile ürünler lokasyonları ile sisteme kaydedilir. Adres ve raf bilgileri ile stoklar izlenebilir hale gelir

Stok sayımı ile fifo takibi yapılabilir. Ürünler stoklara alınırken son kullanma tarihi ile alınabilir. Bu sayede eski tarihli ürünü daha önce sevkedebilme olanağına kavuşulur.

lot ve seri takibi sayesinde aynı ürünün değişik niteliklerdeki özelliklerine göre ayırt edilerek stoklara alınması sağlanabilir.

Stok sayımı ile gerekli raporlamalar oluşturulur. Depo yönetim yazılımı ile elde edilen veriler değerlendirilerek depo için gerekli stratejiler oluşturulur.

Stok Sayımı Nasıl Yapılır?

depo stok sayımı depo yazılımı (WMS) içindeki stok sayım modülü ile yapılır. Depo stok sayımı el terminali (barkod okuyucu – barkod tarayıcı) ile aşağıda resmini gördüğünüz barkodlar okutularak yapılır.

depo stok sayımı programı
depo stok sayımı

Depo sayımı iki şekilde yapılabilir

Kontrol sayımları

genel depo sayımları

Depo stoklarını sayım işleminin el terminali ile yapılması daha az işçilik ve zaman tasarrufu sağlar.Depo yönetim sistemi ile yapılan sayımda ticari sisteminiz ile fiziki sayım sonucunda ortaya çıkan farklar sistem üzerinden karşılaştırılır ve daha önce nerelerde hata yapıldığı raporlar halinde çıkartılır. Stok sayımları sonucunda sayım sonuçları sisteme dahil edilir. Gerekirse gerçek sayım sonuçları entegrasyon sayesinde (ERP) ticari sisteme entegre edilir.

Kısmı sayım ile envanterinizin istenilen bir kısmını veya bir alanın/rafın sayılmasını ve sayılan ürünlerin çok hızlı bir şekilde denetlenmesini sağlar. Bu sayımlar farklı zamanlarda farklı ürünlerle yapılabilir ve envanter doğruluğu teyit edilebilir .Ayrıca çok fazla ürün ve miktarlarda yapılacak uzun sürecek sayımlarda depo kısmi sayımlarla parçalı olarak sayılabilir. Kısmı sayımlar ile depo faaliyetleri durdurulmadan daha rahat sayım işlemleri gerçekleştirilir.

Kısmı veya genel sayımlarda sayım işlemlerinin yeniden gerçeklekleştirilmesi istenebilir. Yeniden sayım sonrasında iki sayım işlemi veya sayımlardan herhangi biri ile sistemde görülen miktarlar arasındaki farklılıkları gösteren bir denetim raporu gösterilir. Böylelikle yanlış olan kayıtlar daha net ortaya çıkacaktır. Sayım işlemleri ile envanter doğruluğu en üst düzeyde olacaktır.