depo yönetim sistemleri
depo yönetim sistemleri

DEPO YÖNETİM SİSTEMLERİ

Depo ve stok depolama işlemlerin gerekli olduğu bir zamanda bunu kontrol edip yönetebilecek sistemin seçimi de özenle yapılmalıdır. Firmalar ilk önce fiziksel kapasitelerini ve firma kültürünü göz önüne alarak depo yönetim sistemine geçiş yapma kararını verebilmelidir. Depo yönetim sistemleri firmaya ne kazandırır, firma için ne fayda sağlar gibi bilgileri bilmek depo yönetimi için başlangıç noktası oluşturacaktır.

Gelişimini hızlı bir şekilde sürdüren depo yönetim sistemleri,  firmalar için stok ve depolama yönetiminden daha fazlasına sahiptir.Depo yönetim sistemleri, hatasız stok hareketi, maliyetlerde azalma ve süreçlerde şeffaflık getirmektedir.

Depo otomasyon sisteminin esnekliği ve (ERP) muhasebe programı gibi sistemle olan entegrasyon yeteneği çok  önem arz etmektedir.

Bütün firmaların depo ve stoklama süreçleri farklılık gösterir.

Depo yönetim sistemleri için entegrasyon hatasız olmalıdır. Depo otomasyon sistemi bütün yazılımlara uyarlanabilir olmalıdır.

Değişik sektörlerdeki farklı gereksinimleri karşılamalıdır. Değişik alanlarda faaliyet gösteren firmaları bir çatı altında toplayarak, tüm stok hareketlerini kontrol edebilmelidir.

Gelişime açık, Firmanın anlık ve  gelecekteki ihtiyaçlarını karşılaması gerekmektedir. Şirketler büyüdükçe ihtiyaçları değişir ve depo yönetim sistemlerinden beklentileri farklılık gösterebilir. Depo yönetim sistemi bu beklentileri karşılamalıdır.

Depo yazılımında beklenen değişiklik sistemin değişmesi ile değil parametrelerde yapılarak gerçekleştirilmelidir.

Depo otomasyonu, daha önceki deneyimleri ve firmanın talepleri ile kendini sürekli geliştirmelidir.

Ofis programları gereksinimlerinin hepsini kendi bünyesinde toplamalıdır. Bu tarz ihtiyaçları kendi içerisinde sunmalıdır.

Depo yönetim sistemleri, maliyetlerin düşürülmesi, faaliyetlerin iyileştirilmesi ve ürün hatalarının önüne geçilerek depo modernitesi sağlaması gerekmektedir.

Depo, günümüzde firmaların geliştirmesi gereken en önemli unsurlardan biridir. Rekabetin yoğun olduğu bu dönemde depo yönetim faaliyetleri devamlı geliştirilmelidir. Bunun için ise depo yönetim yazılımlarının faydalarından yararlanılması gerekmektedir.

 

Depo Yönetim Sistemlerinin Bazı Faydaları

Depo yönetim sistemleri firmaya rekabet avantajı sağlar

İş gücü ve personel verimliliğini artırır

Mal alım ve sevkıyatın hatasız olmasını sağlar

Müşterilerin siparişlerinin doğru ve zamanında karşılanmasını sağlar

Stokların takibi ve izlenmesini sağlar

Muhasebe ile entegrasyon sayesinde birimler arası optimizasyonu sağlar

İşlemleri kağıtsız olarak sistem üzerinden yapıp kayıt eder

Teknoloji ve insan gücünün birlikte kullanılmasını sağlar

Raporlamalar sayesinde doğru karar verilmesine zemin hazırlar

Depo yönetim sistemleri ile deponuzu en efektif ve doğru şekilde kullanabilirsiniz

Depo yönetim sistemleri ile sayım işlemi çok kısa zamanda ve hatasız yapılır

Depo çalışanlarının performans raporlaması ile doğru kararlar verilir

Ürünlerinizi ve deponuzu doğru şekilde yönetmeye başlamak için canlıdestek ve görüşme talep isteyebilirsiniz.