barkod yazılımı

Doğruları Stok Takip Programı gösterir

Firmaların, müşterileriyle (Tedarikçi) verimli ve hatasız çalışmak ve depo alanlarını en iyi şekilde kullanabilmek gibi olmazsa olmaz faktörleri yerine getirebilmesinin temelinde depo yönetim sistemi yatmaktadır. 

Depo ve stok yönetimi (stok takip programı), firmanın mal alım yaptığı, ürettirdiği veya ürettiği ürünlerin, sevk ve depo maliyetlerini en aza indirecek seviyede yönetimini ve kontrolünü sağlamasıdır. Şirket, yok satma riskini alamayacağı için her zaman stoklarını kontrol etmek zorundadır.

İşletmelerin ürünsüz kalması müşteri talebini karşılayamamasına ve müşteriyi kaybetmesine sebep olabilir. Stokların ve deponun doğru şekilde yönetilememesi sonucu yok satma riski varsa normal süreçlerin dışına çıkılma ihtiyacı hissedilecek ve bundan dolayı da daha fazla maliyete sebep olabilecektir. Hem nakliye maliyetlerinin artması hem de çalışanların verimliliği sorunlarıyla karşılaşılacaktır.

Öte yandan işletme yok satmamak için çok fazla ürün depolamak ve stok tutma gereği hissedebilir. Bu durum ürünün kalmaması durumundan daha kötü bir durumdur. Stok fazlası ürün demek işletmenin karından ya da sermayesinden gelen nakti depoda bekleyen ürüne yatırması demektir. Bu da işletmenin kuruluş mantığına ters bir durum teşkil eder. Bir işletme kar amacı için kurulmuşsa, Deposunda bekleyen stok fazlası ürün hiçbir şekilde işletmeye katkı sağlamaz. Gereksiz ürünler için depo alanlarını kullanmak işletme için sırtındaki yüktür.

Stok takibi yapmayan ya da yanlış yapan firma önüne çıkan fırsatları da değerlendiremez hale gelir. İndirime girmiş ürünleri Stoğuna alamaz. Deposunu verimli şekilde kullanmadığı için elinde mevcut olan stok yeni ve ucuz ürün almasına engel olur. Elinde bulunan ürünlerin son kullanma tarihi gelmeden satmak zorunda olması zorlukları da beraberinde getirir.

Stok yönetimi ile (stok takip programı)

  • Envanter doğruluğu stok takip programı ile sağlanır
  • Stoklama kapasitesi artar
  • Depoda esneklik kazanılır
  • Depo ve lojistik maliyetleri düşer
  • Müşteri hizmeti artar
  • Depo kontrolü sağlanarak analizler sayesinde doğru kararlar almanıza yardımcı olur
  • Depo en verimli şekilde kullanılır

Depo stok yönetimi ( stok takip programı ) için bazı gereklilikler bulunmaktadır. Firma yaptığı işe ve sektörüne göre yeterli fiziki altyapıya sahip kapalı ya da açık depo alanının olması gerekir. Depoda ürünlerin yerleştirilebileceği alanların düzenlenmesi gerekirse raf sisteminin yapılması gerekmektedir. Bu şekilde dizayn edilmiş depoda birbiriyle haberleşebilen otomatik tanıma – veri toplama ekipmanlarının (el terminali) bulunması gerekir. Depo yönetimi için stok takibini yapacak depo otomasyon yazılımı (stok takip programı) sistemin temelini oluşturur.

Depo otomasyon yazılımı her zaman iyi sonuçlar vermeyebilir. Bunun nedeni ise depo otomasyonu için oluşturulmuş depo yazılımları, firmaların kendisine has ihtiyaçlarını karşılamadan uzak olmasıdır. Birçok depo otomasyon programı fazlası ile standarttır. Bu nedenle yetersiz kalmaktadırlar.

Firmanın işleyişine personel yapısına ve ihtiyaçlarına bakılmaksızın dizay edilmiş bi depo otomasyon sistemi başarısız olmaya mahkumdur. Trbarkod depo otomasyon sisteminin en önemli farkı gerekli bütün analizler yapıldıktan sonra depo sisteminin oluşturulmasıdır.

Depo otomasyon sistemine gerekli eklemeler ve çıkarmalar yapmak mümkündür. Firmanın sektörüne, yaptığı işe, dağıtım kanallarına, lojistik faaliyetlerine v.b bakılarak gerekli altyapının oluşturulması doğru bir depo yönerim sistemi için gereklidir.

Bir stok takip programı;

 (WMS) , tedarik zincirinin enstrümantal bir parçasıdır; birincil amacı, bir depoda ürün veya malzemelerin hareketini ve depolanmasını izlemek ve kontrol etmek ve bunlarla ilişkili envanter eylemlerini işlemek; bunları almak, eklemek , Toplama, kalite kontrol, sevkıyat, raporlama ve öngörülebilirliktir. Depo yönetimi sistemi, depo süreçlerini ve bir ürünün depo boyunca yolculuğunu kolaylaştırır; Bu tür sistemler, ürünü almak için uygun depo yerini belirlemek için gerçek zamanlı envanter verilerini kullanarak toplama işlemini yönlendirecek ve optimize edecektir.

Depo ve stok yönetmi için trbarkod ekibi ile iletişime geçebilirsiniz.

DEPO OTOMASYON VE YÖNETİM SİSTEMİ